Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Active learning for a clientcentered practice

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
338
DOI :
Özet Türkçe :

This paper discusses active learning in social work education with reference to its potential for a client-centered practice due to the fact that the two raises an ontological opposition to the hierarchical relationship between the teacher and the student, and the practitioner and the client respectively. However, the profession of social work has been criticized on the grounds that it aims at changing society without any sensitivity to human diversity and plurality. Client-centered approaches, on the other hand, believe in the capacity of individuals for development and believe further that such a capacity is inherently available. Active learning is maybe one of the most useful tools for educating social workers who are aware of the dialogical nature of the interaction with clients.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, sosyal hizmet eğitiminde aktif öğrenmeyi sosyal hizmet eğitiminin müracaatçı merkezli bir uygulama için potansiyeli itibariyle tartışmaktadır, çünkü her ikisi de öğretmen ile öğrenci ve uygulayıcı ile müracaatçı arasındaki hiyerarşik ilişkiye ontolojik bir karşı duruş ortaya koyar. Bununla birlikte, sosyal hizmet mesleği insan çeşitliliği ve çoğulluğuna duyarlığı olmaksızın toplumu değiştirmeyi amaçladığı zemininde eleştirilmektedir. Diğer yandan, müracaatçı merkezli yaklaşımlar, bireylerin gelişim kapasitelerine ve dahası böyle bir kapasitenin bireye içkin olduğuna inanır. Aktif öğrenme belki de müracaatçılarla kurulan ilişkinin diyalojik doğasının ayırtında olan sosyal hizmet uzmanlarını eğitmek için en yararlı araçlardan biridir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :