Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetim düzeyinde mali kural uygulaması ve türkiye değerlendirmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık Bölümü1, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

1970'li yıllarda dünyada ekonomik ve politik alanda yaşanan gelişmeler, mali disiplinin sağlanması ve politikacıların keyfi davranışlarının sınırlandırılması amacıyla mali politikaların kurala bağlanması nı gündeme getirmiştir. Mali kurallar 1980'li yıllardan başlayarak ve özellikle 1990'lı yıllardan itibaren dünya çapında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artan bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamada mali kurallar tüm kamu kesimini veya belli yönetim düzeylerini kapsamaktadır. Yerel yönetimler de bu kapsam içerisinde önemli ve öncelikli bir yere sahiptir. Bu çalı şmada öncelikle mali kural teorisi çerçevesinde yerel yönetim düzeyinde mali kural uygulaması ortaya konulmuş; ardından Türkiye'de yerel yönetim düzeyinde mali kural uygulaması yasal dayanakları ile beraber ele alınmıştır. Son olarak, etkin bir mali kural uygulaması için gerekli olan koşullar dikkate alınarak Türkiye'de yerel yönetim düzeyinde mali kural uygulamasının değerlendirilmesi yapı lmıştır. Bu bağlamda, özellikle yasal, kurumsal ve şeffaşıkla ilgili birtakım sorunların varlığı nedeniyle Türkiye'de yerel yönetim düzeyinde etkin bir mali kural uygulamasının olmadığı sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Developments in economic and political areas in the 1970s in the world have brought fiscal policies based on rules to agenda to achive fiscal consolidation and to restrict politicians' arbitrary behaviours. Fical rules, beginning from 1980s and especially since 1990s, have started to be increasingly applied both in developed and developing countries in the worldwide. In the implementation, fiscal rules covers whole public sector or certain governmental levels. Local governments have an important and primary place in this coverage. In this study, the implementation of fiscal rule at local government level was presented within the frame of fiscal rule theory; after that Turkish case was examined together with its legal basis. Lastly, fiscal rule implementation at the local government level in Turkey was evaluated considering its conditions required for an effective implementation. In this regard, due to the existence of some problems especially related to legal, institutional, and transparency aspects, it was concluded that there is no an effective implemantation of fiscal rule at the local government level in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :