Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de toplu pazarlık esası ile ücret belirlenmesinin rekabet kanunu kapsamı dışında tutulması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de toplu pazarlık esası ile ücret belirlenmesinin Rekabet Kanunu’nun kapsamı dışında tutulmasının nedenlerini analiz etmeyi ve yorumlamayı amaçlamaktadır. Makale üç bölüm içinde düzenlenmiştir. İlk bölümde konuya ilişkin kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde belirleyici değişkenler ele alınmıştır ve iki alt bölümden oluşmaktadır. Türkiye’de iş sözleşmesinin yorumundaki değişim, toplu pazarlık teorisinin temel yaklaşımı, Türkiye’nin konuya ilişkin uluslararası yükümlülükleri, uluslarası rekabet hukukundaki temel yaklaşım, toplu pazarlık hakkının anayasal temeli yasal belirleyiciler olarak birinci alt bölümde ele alınmıştır. İşgücü piyasası ile toplu pazarlık kuramı aracı olarak toplu iş sözleşmesinin yapısal özellikleri, ikinci alt bölümü oluşturmaktadır. Bulgular ve yorum, üçüncü bölümde yer almaktadır.

Özet İngilizce :

This study is aimed to analise and to comment the exemption of the wage determination by collective bargaining from the scope of the Competition Law in Turkey. The paper is organized inthree chapters. Chapter one provides a brief review of the concepts in this field. Determinated indicators have been taken in the second chapter. Chapter two has two sub-chapters and focuses onthe analizing of determinated indicators. In first sub-chapter, changing in the comment of workcontract in Turkey, basement approach of collective bargaining theory, international obligations of Turkey in this field, basic approach in the international competition law, the constitutional basement of collective bargaining in Turkey have been taken. Structural characteristics of labour market and collective aggrement have been composed in the second sub-chapter. Findings and comments are provided in chapter three.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :