Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de konut talebinin belirleyenleri: dinamik bir analiz

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Konut sadece bir mal değil aynı zamanda bir yatırım aracıdır. Bu karakteristik özelliğinden dolayı konut sektörü ekonomide önemli bir yer tutar. Ayrıca tüketim harcamaları ve toplam refahın da önemli bir göstergesidir. Konut ve barınma maliyeti, hane içi harcamaların büyük bir bölümünü oluşturur. Türkiye’de 1986 ve 2010 yılları arası incelendiğinde, yüksek enflasyon, Güney Doğu Asya Ekonomik krizi, Marmara depremi ve 2001 ve 2008 krizleri dolayısıyla sektörde büyük oranda dalgalanmalar olmuştur. Çalışmada, konut talebi ile konut talebi değişkenleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Konut talebi belirleyicisi olarak “Yapı Kullanım Belgeleri” belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler ise şunlardır: enflasyon, faiz oranı, işsizlik oranı, kişi başına milli gelir ve borsa endeksidir. Veriler Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), IMF ve Dünya Bankası’ndan alınmıştır. Belirtilen değişkenler kullanılarak, modelde uzun dönemli ilişkiyi analiz etmek amacıyla Eş bütünleşme testi yapılmıştır. Analizin diğer aşamasında ise Granger Nedensellik Testi ve Vektör Otoregresiv Model (VAR) uygulanmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Unlike many other markets, housing is not only a good asset, but also an investment asset. Because of this characteristic, housing market constitutes a significance in general economy. It is also important indicator of consumer spending and total welfare. Housing and sheltering cost is an essential part of household expenditure. When housing market in Turkey is examined between 1986 and 2010, significant number of volatilities occurred because of high inflation, the South East Asian economic crisis, the Marmara Earthquake, 2001 and 2008 crisis. In the study, the dynamic relationship between the housing demand and variables determining the housing demand in will be analyzed. The number of “occupancy permit” was considered as housing demand. Independent variables are determined as inflation, interest rate, unemployment rate, GDP per capita and Stock Market Index. The data were obtained from Turkish Statistics Institute, IMF and World Bank. By using the variables above, long term relationship between the series was analyzed with Cointegration Tests. Vector Autoregressive Model and Granger Causality test applied the second stage of the study. 

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :