Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de işgücü piyasası dinamikleri ve yapısal sorunlar

Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi1
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'nin 2001 krizinden itibaren karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan işsizlikle mücadelenin etkinlikle yürütülebilmesi Türkiye işgücü piyasasının dinamiklerini doğru anlamayı gerektiriyor. Genç bir nüfusa sahip Türkiye'de işgücü her yıl artmakta, yapısal dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak da istihdam tarımdan tarım dışı sektörlere kaymaya devam etmektedir. Geçtiğimiz on yılda kriz dönemi hariç yüksek büyüme performansına paralel olarak işsizlik oranlarının bir miktar aşağıya çekilmesi mümkün olmuştur. Ancak önümüzdeki yıllarda beklenen düşük büyüme performansı işsizlikle mücadelenin giderek zorlaşacağına işaret etmektedir. Nüfusun genç ve nispeten eğitimsiz olması, tarımın payının yüksekliği, kayıt dışılığın yaygınlı- ğı ve kadın işgücüne katılımının düşüklüğü gibi işgücü piyasasının çeşitli yapısal sorunların dinamikler üzerindeki etkilerinin tartışıldığı bu makalede işsizliğe karşı başarılı bir mücadele verebilmek için yapılması gereken yapısal reformlara dikkat çekilmektedir.

Özet İngilizce :

Understanding labor market dynamics in Turkey is a crucial part of the fight against unemployment, which has proven to be one of the most important problems Turkish economy faces following the crisis in 2001. The labor force is still growing in Turkey due to a young population. Moreover, the structural transformation from agriculture to non-agricultural sectors still continues. In the past decade, unemployment rates have decreased in line with strong growth performances except during the crisis. However, given that we are expecting a low growth period, the fight against unemployment will prove to be more difficult. This article discusses how labor market dynamics are affected by the structural problems of the labor market in Turkey, such as a young population with relatively low levels of education, a high share of employment in agriculture, wide-spread informality and low rates of female labor force participation. The article draws attention to structural reforms, which should to be implemented to prevent further increases in the unemployment rates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :