Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye için asgari gelir desteği programı önerisi ve yoksullukla mücadelede verimliliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sosyal Güvenlik Kurumu1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanacak bir asgari gelir desteği programının Türkiye ekonomisine maliyetinin ve yoksullukla mücadelede verimliliğinin değerlendirilmesidir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin asgari gelir desteği programlarının ortak özellikleri dikkate alınarak, mevzuat yapımıza uygun bir asgari gelir desteği programı tasarlanmıştır.  Bu çerçevede, programın maliyeti ve yoksullukla mücadelede verimliliği, üç farklı temel yardım miktarına bağlı olarak hesaplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler, Türkiye’de uygulanacak bir asgari gelir desteği programı için temel yardım miktarı brüt asgari ücretin üçte biri olarak belirlendiğinde; yardım miktarının %95’inin yoksulluk sınırı altındaki kişiler tarafından kullanılacağını ve programın yoksulluk açığının azaltılmasına %82 oranında katkı yapacağını göstermiştir.  Daha sonra yardımlardan yararlanan hanehalkı sayıları ile programın istihdam piyasasına, yoksulluk oranına ve taşma miktarına etkisi değerlendirilerek, Türkiye’de uygulanabilecek bir asgari gelir desteği programı için temel yardım miktarının brüt asgari ücretin beşte biri düzeyinde olmasının uygun olabileceği hesaplanmıştır. Sonuç olarak; söz konusu düzeyde seçilecek temel yardım miktarının; yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması, programın ekonomiye uygunluğu ile yoksullukla mücadelede verimliliği bakımından önem arz ettiği değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to examine the economic cost of guaranteed minimum income program to be implemented in Turkey and the efficiency in struggling with poverty. A guaranteed minimum income program appropriate in the line with our legislation’s structure has been designed under the consideration of common features of guaranteed minimum income program applied by European Union member countries. In this context, economic costs of the program and its efficiency in struggling with poverty have been compared based on three different basic minimum income benefits. Evaluations made so far showed that; a guaranteed minimum income program to be applied in Turkey is an utmost important application for struggling poverty and social exclusion, the 95% of the amount of support is utilized by people under poverty line when basic support amount is determined to be one third of gross minimum wage, and the program contributes by 82% for reducing poverty gap.  After that, by evaluating the number of households benefiting these allowances, the effect of program on labor market, poverty rate and spillover effect; it is calculated that the basic support amount for a guaranteed minimum income scheme that is applicable in Turkey could be at the level of one-fifth of minimum wages. In conclusion; basic support amount determined at the aforementioned level is considered to be significant in terms of transferring the aid to the people who really need it, program’s compliance with economy and efficiency on fighting against poverty.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :