Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de sendikalaşma ve verimlilik: nedensellik analizi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Ünivertesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü1, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü2
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma hayatının en önemli kurumsal aktörlerinden biri olan sendikaların yapmış olduğu faaliyetlerin verimlilik üzerinde etkili olup olmadığı tartışma konusudur. Klasik görüşe göre sendikalar verimliliği negatif yönde etkilemektedir. Ancak son yıllarda ağırlık kazanan modern teoriye göre, sendikaların ortaya çıkardığı çalışma ortamı, verimliliği pozitif yönde etkilemektedir. Çalışmada, 1991–2005 dönemine ait 7 sektörün altı aylık verileri kullanılarak, sendikalaşma ile verimlilik arasındaki ilişkiler panel nedensellik analizi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre sendikalaşma oranı ile verimlilik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi yoktur.

Özet İngilizce :

The main purpose of labour unions, which are one of the most important institutions of labour markets, is to improve economic gains and work conditions of their members. According to classical approach, unions have a negative effect on productivity. However modern approach which is most popular in recent years claims that work environment provided by unions has positively effect on productivity. In this study, the existence of the causal relationship between unionization and productivity was investigated by using panel causality analysis for the seven sectors for the 1991-2005 semi-annual periods. According to the finding, there is not a statistically relationship between unionization and productivity.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :