Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bankacılık sektörü’ndeki mevduat bankalarının yeniden yapılandırma uygulamaları sonrası finansal etkinlik ve verimlilik değişimleri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisat Teorisi ABD1, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

- Veri Zarşama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi Uygulaması - Türk Bankacılık Sektörü 1980 yılından itibaren piyasa ekonomisine geçiş süreciyle hızlı bir gelişim göstermiş olmakla birlikte ve 1994, 2000 Kasım ve 2001 fiubat Krizlerinde önemli sorunlarla karşılaşmıştı r. Bu sorunların çözümü için Türk Bankacılık Sektörü'nde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 'Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı (BSYYP)' uygulamaya konulmuştur. Çalışmanın amacı; Türk Bankacılık Sektörü'nde yer alan mevduat bankalarının BSYYP kapsamında yapı lan düzenlemeler öncesinde ve sonrasında finansal etkinlik ve verimlilik değişimlerinin incelenmesidir. Örneklem kümesini oluşturan 21 bankanın 1997-2007 yılları arasındaki etkinlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; BSYYP kapsamında yapılan düzenlemelerin, sektörde yer alan bankalarının etkinliği ve verimliliği üzerinde olumlu etki yarattığı; ancak bu etkinin sınırlı düzeyde kaldığı değerlendirilebilir.

Özet İngilizce :

- Data Envelopment Analysis and Malmquist Total Factor Productivity Index Implementation - Despite displaying a rapid development along with transition period to market economy as of 1980, Turkish Banking Sector has encountered significant problems in 1994, November 2000 and February 2001 Crises. 'Banking Sector Restructuring Program (BSRSP)' has been implemented by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) in the Turkish Banking Sector in order to remedy such problems. The objective of the study is to review financial effectiveness and efficiency changes of deposit banks in the Turkish Banking Sector before and after the regulations enacted under the scope of BSRSP. Effectiveness measurements of 21 banks that comprise the sampling cluster during 1997-2001 were done. As per the results of the analysis; it can be suggested that the regulations enacted under the scope of BSRSP created a positive, yet limited, effect on the effectiveness and efficiency of the banks in the sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :