Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tükenmişlik ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkinin kavramsal boyutu

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Aksaray Üniversitesi Ortaköy MYO2
Görüntülenme :
1160
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz örgütlerinde çalışanların iş yükünün gereğinden fazla olması, onların tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle de çalışanların duygusal ve sosyal bağlamda kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olmaktadır. Böyle bir durumda çalışanlardan yüksek düzeyde verimlilik beklemek her zaman mümkün olmamaktadır. Bir taraftan çalışanların tükenmişlik duygularının iyileştirilmesi diğer taraftan ise onların iş performanslarınıetkileyen üretkenlik karşıtıdavranışların açığa çıkarılmasıve çözülmesi ihtiyacıörgütlerin temel sorunlarından biridir. Bu çerçevede çalışmada çalışanların tükenmişlik durumlarıile üretkenlik karşıtıdavranışlarıarasındaki ilişki kavramsal bir boyutta ele alınarak çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada; tükenmişlik, tükenmişliğin nedenleri, belirtileri, üretkenlik karşıtıdavranışlar ve bu davranışlar ile tükenmişlik arasındaki ilişki kavramsal olarak ayrıntılıolarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Excessive workload of employees in today's organizations influences their burnout levels. This, particularly, brings about feelings of emotional and social inadequacy in employees. In such a case, it is not always possible to expect high level of productivity from them. One of the basic problems of the organizations is the need to alleviate employees' burnout feelings and meanwhile to expose and to solve the counter-productive behavior adversely affecting performance and productivity. In this framework, the relationship between employees' burnout circumstances and their counter-productive behaviors has been discussed conceptually and various recommendations have been made. In this study, burnout, the causes and symptoms of burnout, counter- productive behaviors, the relationship between counter-productive behaviors and burning out have been examined conceptually in detail.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :