Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal güvenlik suiistimallerinin tespiti ve önlenmesi için risk analizi ve sürekli denetim yöntemleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sosyal Güvenlik Kurumu1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ekonomik faaliyetlerdeki artış ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelere bağlı olarak, kurum ve kişilere ait verilerin hacimleri çok hızlı bir şekilde artmakta, hatta kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerlemektedir. Bu gelişme ve veri hacmindeki artışlara paralel olarak da suiistimal yöntem ve araçları da çeşitlilik arz etmektedir. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak, çeşitlilik arz eden suiistimallerin tespiti ve önlenmesinde etkin bir denetimin önemi her geçen gün artmaktadır. Klasik denetim yaklaşımı, akademik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan güncel risk analizi ve sürekli denetim yöntem ve araçlarının da etkisiyle proaktif bir denetim yaklaşımı yönünde sürekli gelişme göstermektedir. Bu makalede önümüzdeki dönemde Sosyal Güvenlik Kurumunda uygulanacak olan suiistimali tespit ve önlemeye yönelik proaktif risk analizi ve sürekli denetim metodları genel hatlarıyla incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Nowadays; depending on the increase in economic activities and the dizzying developments in technology, the volume of institutional and personal data is increasing very quickly, even moving towards a point that can not be controlled. In parallel with this development and increases in the volume of data, the variety of methods and tools used in frauds is show. Associated with these developments, the significance of effective supervision in detecting and preventing multidimensional frauds is increasing day by day. . In line with technological developments and current risk analysis and continuous auditing methods emerging via academic and technological events, classical audit approach has been developing in the direction of proactive audit approach. In this article, risk analysis and continuous auditing methods, which will be implemented in Social Security Institution to prevent misconducts, are examined in general terms.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :