Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para politikası ve ücret pazarlıkçıları arasındaki stratejik etkileşim

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

Enşasyon ve işsizliğin politik-ekonomik düzenlemesi, para politikası yapıcıları ile ücret pazarlı kçılarının etkileşim içinde oldukları kurumsal ağa bağlıdır. Merkez bankası bağımsızlığı ile ücret pazarlığı koordinasyonu, işsizlik ve enşasyon seviyesinin belirlenmesinde birbirleriyle etkileşim içindedirler. Merkez bankası bağımsızlığı, rasyonel beklentilerin geçerli olduğu bir ekonomik düzende reel etkiler meydana getirebilmektedir. Bu reel etkilerin ortaya çıkabilmesi, sadece merkez bankasının muhafazakarlık derecesine değil, aynı zamanda ücret pazarlığının kurumsal yapısına ve ücret pazarlıkçılarının optimal davranış üzerinde koordine olabilme dürtü ve yeteneklerine bağlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, bu aktörlerin nasıl etkileştiklerini, enformasyon ve yetenek düzeylerinin ne olduğunu ve etkileşimleri sonucu ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları göstermektir.

Özet İngilizce :

The politico-economic regulation of unemployment and inflation depends on the institutional network in which monetary policy makers and wage bargainers interact. Central bank's independence and coordination of wage bargaining interact with each other in setting of unemployment and inflation level. Central bank independence has real effects, even given fully rational expectations. The real effects of a central bank's conservatism hinge not only on the credibility of that conservatism, but also upon institutional structure of wage bargaining and the incentives and capacity of wage bargainers to coordinate their behavior on optimal stance. The main aim of this study is to show how those actors interact, what level of information and capability they have and the possible outcomes that may appear as a result of their interactions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :