Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oecd üyesi ülkelerde emek üzerindeki vergi yükünün gelişimi ve türkiye üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

OECD genelinde emeğin vergi yükü oldukça yüksektir. Son on yılda üye ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından emeğin vergi yükünün azaltılması amacıyla vergi oranları düşürülmeye ya da vergiye tabi gelir eşiği yükseltilmeye başlanmıştır. Ayrıca bir kısım ülke düşük gelirli çalışanlarda vergi iadesi uygulaması başlatmış ya da miktarını artırmıştır. Bu tür vergi reformları sayesinde vergi kaması OECD genelinde nispeten azalmıştır, ancak ülkeden ülkeye önemli farklılık göstermektedir. Nitekim tek kişi için vergi kaması 2000-2010 döneminde bazı ülkelerde %4’ün üzerinde azalırken, Türkiye’de keskin bir artış göstermiştir. Türkiye bu anlamda OECD üyeleri arasında vergi kamasının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Bu da kayıt dışı istihdamı teşvik etmektedir. Bu ciddi sorun ile mücadele için özellikle düşük ücretlilerde sosyal güvenlik ve gelir vergisi yükümlülüklerinin düşürülmesi son derece önemlidir. Ayrıca düşük ücretli çalışanlarda ABD’dekine benzer bir vergi iadesi sisteminin Türkiye’de de başlatılması emeğin vergi yükünü daha da düşürecektir. 

Özet İngilizce :

OECD-wide tax burden of labor is relatively high. In the last decade majority of Member States have begun in order to lower the tax burden of labor, reducing the tax rates or the taxable income threshold to be raised. In addition, some countries began tax credit application on low-income workers or increasing the amount of tax credit. Thanks to this kind of tax reforms the tax wedge has relatively decreased, but shows significant differences from country to country. Indeed, the tax wedge for a person over 4% in the 2000-2010 period decreased in some countries, has shown a sharp increase in Turkey. Turkey is one of the highest among OECD members the tax wedge. This also encourages informal employment. To struggle this serious problem is extremely important which reduction of social security and income tax liabilities especially in low-wage. In addition, low-wage workers resemble in the United States in a tax credit system that Turkey will begin even more lower the tax burden.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :