Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali kural ve etkinlik sorunu: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü 1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Kurallara dayalı maliye politikası uygulamaları son yıllarda önem kazanan bir konu olmuş ve bir iktisat politikası aracı olarak sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Dört tane mali kural türü vardır: i) Borçlanma Kuralları, ii) Bütçe Dengesi Kuralları, iii) Harcama Kuralları ve iv) Gelir Kuralları. Anayasal iktisatçılara göre, bu tip kurallar hükümet kaynaklı, mali istikrarsızlık, kamu kesiminin büyüklüğü, yozlaşma vb. sorunların çözümünde büyük fayda sağlayacaklardır. Pozitif iktisat teorisi açısından ise bu tip kuralların etkileri sınırlı olmakta ve dahası kimi kurallar, bazı makroekonomik hedeşerle çatışma için olmaktadır. Bugün 80'den fazla ülkenin mali kural uygulamasına başvurduğunu görmekteyiz. Türkiye'de bu tip kurallar 2001 yılından bu yana uygulanmaktadır. Çalışmamızda Türkiye'de uygulanan bu kuralların etkinliğini inceleyecek ve bunların Türkiye'nin kamu maliyesi kaynaklı sorunlarına karşı nihai çözüm olup olmadıklarının cevabı aranacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Rule based fiscal policy have recently gained importance and became a vital tool in economic policy implamentations. There are four types of fiscal rules: i) Debt Rules, ii) Budget Rules, iii) Expenditure Rules, iv) Revenue Rules. According to Constitutional economists, these rules help to mitigate government caused issues such as fiscal instabilities, government size, corruption, etc. But for positive economic theory, fiscal rules can only be effective in limited ways and there are conflicts these rules. Today more than 80 countries implement such rules. Turkey has been using these policy tools since 2001. In this study we are going to examine the efficiency of the fiscal rules in Turkey and try to find out if they are the ultimate solution fort he fiscal issues in Turkey or not.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :