Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Issa sosyal güvenlik fonları yatırım rehberi ve yatırım uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> 1990'lı yıllardan sonra, aralarında ABD, Japonya ve Kanada'nın da bulunduğu birçok ülkede, kamu sosyal güvenlik fonlarında ciddi artışlar görülmüştür. Fonların miktarının artması ve fonların yatırımı ile uygulamalar, bu yatırımların etkinliği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği’ne (ISSA), göre sosyal güvenlik fonlarının etkin yatırımı sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilir bir finansman yapısına sahip olmasına önemli katkısı olacaktır. Gerek fonların büyümesi, gerekse sosyal güvenlik sistemleri için sahip olduğu önem, ISSA'nı bu konuda üye ülkelerden gelen talepleri de dikkate alarak, bir fon yatırım rehberi hazırlamaya itmiştir. Hazırlanan yatırım rehberinde fonları n yatırım esasları yanında fon yönetim yapılanması ile ilgili temel prensiplere de yer verilmiştir. Öte yandan, GSY‹H'nın % 5’ine ulaşan işsizlik sigortası fonunda biriken kaynakların, GAP projesinin tamamlanması ve istihdamı teşvik politikalarının desteklenmesi için kullanılmasına yönelik düzenlemeler, yakın zamana kadar sosyal güvenlik fonlarının finansman açıklarına çözüm arayan Türkiye için yeni bir tartışma alanı açmıştır. Bu çalışmada ayrıntıları verilmeye çalışılan ISSA yatırım rehberi ve çeşitli ülke uygulamalarının, Türkiye'de yeni başlayan fonların yatırımı ile ilgili tartışmalara katkıda bulunacağına inanılmaktadır.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> After 1990's, serious increases in public social security funds were observed in many countries such as USA, Japan and Canada. The increase of social security funds and diversity of investment practices have led to discussions of effectiveness of investments. As ISSA pointed out, the prudent and proper investment of social security funds can make a critical contribution to the financial stability of public social security systems. Considering the reasons mentioned before and in response to member states, ISSA, felt the need to prepare a set of guidelines for the investment of social security funds. These guidelines have mainly provided information on the principles of governance structure and mechanism and also and investment of funds. In the last 15 years, discussions have focused on finding solutions to the financial deficit of social insurance programs, and a new discussion has emerged following some regulations authorising the use of unemployment insurace funds -nearly % 5 of GDP- to support new employment creation programs and GAP. It is likely that detailed information, given in this article, about ISSA guidelines for the investment of funds and investment practices in different countries will contribute to the discussions currently taking place in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :