Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmecilikte yeni bir metafor: kurum dna’sı

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşlletme Bölümü1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; işletmecilik yazınınndaki yeni metaforlardan birisi olan kurum DNA’sının; özellikleri, boyutlar› ile ilgili oldugu yaklaşımlar incelenmeye çalıştırmaktadır. Kurum DNA’s› ele alınırken, çalışmayı destekleyen farkı görüşlere yer verilmektedir. Ancak her metaforun zayıf ve güçlü yanlarının bulunabilecegi gerçeginden hareketle salt lehteki görüşler değil, zaman zaman eleştirel bakış açılarınınn da ele alınmas›na özen gösterilmektedir

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to examine the concept of corporate DNA, one of the new metaphors in business literature, and also its’features, dimensions and related approaches. While considering the corporate DNA, different views related to the concept are given. As every metaphor may have strengths and weaknesses, not only the positive views but also the critical perspectives related to the corporate DNA are addressed in the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :