Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshinde ultima ratio ve sosyal seçim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
317
DOI :
Özet Türkçe :

Sözleşme özgürlügü ilkesi sözlükte tarafların devlet müdahalesi olmaksızın kendilerini baglayıcı sözleşmeler yapma hakkı olarak tanımlanmaktadır. Ancak, iş sözleşmelerinde işçiler geleneksel olarak sözleflmenin zayıf tarafını oluşturdugu için devlet müdahalesi kaçınılmaz olmaktad›r. Bu durumda, işçinin sözleflmesi ancak kendi yeterliliginden veya davranışlarından ya da işin, hizmetin yahut işyerinin işletmesel gerekliliklerinden kaynaklanan geçerli bir sebeple feshedilebilecektir. Bu çalıflmanın konusunu oluşturan ultima ratio ve sosyal seçim ilkeleri bu müdahaleye tartışmalı bir biçimde hizmet etmektedir.

Özet İngilizce :

In the dictionary, the principle of freedom of contract is defining as the right of individuals to consent to binding contract without government intervention. Since workers are traditionally the weak party, government intervention become unavoidable for labor contracts. In this case, worker’s employment cannot be terminated without showing any valid reasons for such termination connected with worker’s capacity, conduct or based on the operational requirements of the undertaking, establishment or service. The principles of ultima ratio and social selection on which this paper focuses, mostly serve this intervention in a debatable way

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :