Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş gücü piyasasında illerin işsizlik risklerinin analitik hiyerarşi süreciyle belirlenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü2
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada illerin işgücü piyasası açısından risklerini belirleyen analizler yapılmıştır. Genellikle, illerin işgücü piyasası açısından durumu değerlendirilirken işsizlik oranı, işgücüne katılma oranı ve istihdam oranı dikkate alınır. Ancak bu göstergelere il bazında ve her ay için ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, bu göstergelere alternatif olabilecek verilere ihtiyaç vardır. Bu veriler, işgücü piyasasının önemli göstergelerinden olan kayıtlı işsiz verileri ve işsizlik ödemesi için İŞKUR'a başvuranlar olabilir. Bu göstergelerin birlikte değerlendirilip her bir il için tek bir risk oranı verebilecek yöntem Çok Değişkenli ‹statistiksel Yöntemler içerinde yer alan Çok Kriterle Karar Verme yöntemidir. Çok Kriterle Karar Vermede sıklıkla kullanılan yöntem ise Analitik Hiyerarşi Sürecidir. Analitik Hiyerarşi Sürecinin işgücü piyasasına uygulanması nı içeren bu çalışmada karar vericilere yardımcı olabilecek bazı sonuçlar elde edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to assess the risk of provinces in terms of labor force market. In general, unemployment rate, labour force participation rate and unemployment rate are taken into account when evaluating the situation of provinces in labour market. However, these indicators and provincial basis datas for each month is not possible to reach. Therefore, some different data which can be the alternative to these indicators are needed. These data may be the registered unemployed and unemployment payments application to Turkish Employment Organization. Multicriteria Decision Making is a method for evaluating of these indicators and it gives a risk ratio for each provinces. Analytical Hierarchy Process (AHP) is often used in Multicriteria Decision Making Problems. This work including the implementation of AHP to labour market will be a guide for decision makers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :