Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beşeri sermayenin türkiye’de bölgeler arası ekonomik gelişme açısından önemi

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, beşeri sermayenin Türkiye'de bölgesel gelişme farklılıkları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. iktisadi büyüme yazını beşeri sermaye birikimi ile milli gelir artışı arasında sıkı bir ilişki oldu¤unu ortaya koymaktadır. Bu ilişkiyi bölgesel düzeyde araştırmak için, bölgesel kamu e¤itim ve sa¤lık harcamaları modellenmiştir. Bölgesel kamu e¤itim ve sa¤lık harcamaları ile bölgesel GSYİH arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklü¤ü, 1990–2001 yılları için Düzey 1 bölgelerinde, E-Views 5.0 ekonometrik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra, tüm bölge verileri panel data yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen sonuçlar her bir bölge ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, tüm bölgeler için olmasa bile, bazı bölgelerin istatistiksel olarak farklılıklar gösterdi¤ini ortaya çıkarmıştır.

Özet İngilizce :

Economic growth literature shows that there is a direct and strong relationship between human capital accumulation and the growth of national income. This study aims to analyze the importance of human capital in regional economic development of Turkey. In terms of data, Turkish Statistical Institute's First Level Regional data has been used for the period of 1990-2001. We considered education and health investments as components of economics growth. Since there is no city level economic growth data available for Turkey, we used GDP figures as indicator of economic growth. In order to determine the regional differences E-Views 5.0 Econometric Package has been used and the required tests have been done. The results indicate that even if not for all, some regions show statistically different characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :