Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Alternatif kriz yaklaşımı: beyin kazanımı ve teknogirişimcilik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dış Ticaret Müsteşarlığı1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel rekabet ortamında ülkelerin yeni rekabetçi avantajlar elde etmeleri ve aynı zamanda sahip oldukları avantajları korumaları büyük önem taşımaktadır. Özellikle küresel finansal krizin başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede etkilerini önemli ölçüde hissettirmesi ile "insan sermayesi" boyutuyla Türkiye gibi gelişmekte olan ancak bugüne kadar beyin göçü veren ülkelere belirli avantajlar sa¤layabilecektir. Küresel ekonomik gelişmeler ve finansal kriz ile birlikte istihdam kayıpları ve dünya genelinde gelişmiş ülkelere yo¤unlaşan beyin göçünün yavaşlaması, bugüne kadar gelişmiş ülkelere göç etmiş olan nitelikli personelin kaynak ülkeye geri dönmesini sağlamaya yönelik "aktif beyin kazanımı" programlarını ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda ülkelerin diasporalarının orijin ülkede kuracakları teknogirişimleri teşvik eden programları, ülkenin teknolojik altyapısının gelişiminde ve küresel rekabette avantaj elde etmede itici role sahip olmaktadır.

Özet İngilizce :

Gaining competitive advantages as well as protecting current ones is very crucial for the countries amid global financial crisis. The profound effects of the financial crisis on the immigration policies of the developed countries such as USA may offer the developing countries which have suffered from the brain drain till now considerable advantage in reversing the brain drain. Global financial developments and rising layoffs make the brain movement to the developed countries slower. In addition, this also allows the host countries to implement active brain gain programs encouraging highly skilled migrants to return home. In this context, brain gain programs which spur technopreneurship not only boost technological infrastructure of the country but also enhance national competitive advantages.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :