Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörler Kurulunun İşleyişi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde, mezuniyet sonrası eğitim, fakültenin kuruluşundan bu yana üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu konudaki çalışmaların bir kurul tarafından yürütülmesi için 18.12.1990 tarihinde Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörler Kurulu kurulmuştur. Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörler Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesinde kuruluş amacı, başkan ve üyelerin seçimi ve faaliyetler belirlenmiştir. Kurul, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, grant ve bursların planlanması ve denetlenmesi, yurtiçi-yurtdışı tıp fakülteleri ve bölgemizdeki diğer tıp kuruluşları ile iletişim, kongreler, sempozyumlar, konferans ve paneller, kurslar, yaz okulları, uygulamalı kurslar, sürekli tıp eğitimi gibi etkinliklerin yanı sıra gerek tıp, gerekse tıp eğitimi alanındaki gelişmelere paralel olarak etkinlikler geliştirip yürütmektedir.