Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk turizm sektöründe tur operatörleri ve seyahat acenteleri

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü2
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

XX. yüzyılda olduğu gibi, XXI. yüzyılda da en önemli kavramlardan biri olan turizm ve onu uluslararası bir olgu haline getiren tur operatörleri ve seyahat acenteleri, birbirini tamamlayan iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem turist gönderen hem de turist kabul eden ülkeler için, tur operatörleri ve seyahat acenteleri, belirli destinasyonlara olan uluslararası turizm hareketini yönlendirmektedir. Bu kuruluşlar dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye'de de turizmin geleceğini belirlemede önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Türkiye'de turizmin başarısı, tur operatörlerinin Türkiye'yi tur programlarına alıp almamaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda Türk turizmi açısından bu denli önemli olan tur operatörleri ve seyahat acenteleri çalışmamıza konu edilmiştir. Özellikle Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafi bölgedeki kırılgan yapı, turizm açısından caydırıcı bir faktör olan terör, seyahat işletmelerindeki sermaye yetersizliği, Akdeniz çanağında benzer ürünleri pazarlayan ülkelerin rekabeti gibi değişkenler irdelenmiştir. Ayrıca tur operatörleri, seyahat acenteleri yapısal ve fonksiyonel açıdan analiz edilerek onların gereklilikleri ve etkileri tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Tourism which are one of the most important concept of the 21th century as that of the 20th century and tour operators and travel agencies which made it international phenomenon are completing each other. Tour operators and travel agencies determine tourists' decision towards specific destinations for both outbound countries and inbound countries. These foundations determine the future of the tourism sector in Turkey as they did in other countries. In other words, the achiveness of the tourism in Turkey depends on whether the tour operators choose Turkey to their tour programme or not. Because of this, tour operators and travel agencies are subjected in this paper. All the variables such as especially Turkey's geographic regions' fragile structure, terror as a deterring factor, lack of capital in travel intermediaries, and the competition in the Mediterranean Regions Countries which are marketing similiar touristic product are analysis. Tour operator and travel agencies are examined in terms of structure and function and necessities and effects of them are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :