Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm talebi açısından web sitesi yapıskanlıgı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel Isletmeciligi Yüksekokulu1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Birçok alanda oldugu gibi turizm ve seyahat web siteleri artık en önemli basvuru kaynakları arasına girmis bulunmaktadır. Söz konusu bu web siteleri birbirinden ilginç ve göze hos gözüken sayfa tasarımları ile her gün kullanılmayı beklemektedir. Aslında rekabet artık endüstriler arasında oldugu kadar web siteleri arasında da yasanmaktadır. Bu çalısmada öncelikle turizm talebi ile ilgili özet bilgiler verilmis, ardından web siteleri arasındaki rekabet gücünün en belirleyici etkeni olan web sitesi yapıskanlıgından söz edilmis son olarak da web sitesi yapıskanlıgının turizm talebi açısından önemini vurgulamak adına yapılan bir uygulama çalısması ve sonuçları degerlendirilmistir. Yapılan uygulama çalısması anket teknigine dayalı Mugla turizm bölgesinde gerçeklestirilen bir alan arastırmasıdır. Arastırmanın yapıldıgı bölgeyi ziyaret eden turistlere uygulanan 400 adet ankete ait veriler istatistiksel olarak frekans çıkarma, ortalama alma, ANOVA ve Tukey gibi çesitli analizlere tabi tutulmuslardır. Söz konusu analiz sonuçları; %82'sinin her gün ya da hiç olmazsa haftada birkaç gün internet kullanıcısı olan bölge ziyaretçisi turistlerin interneti seyahat planlarında oldukça agırlıklı olarak kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca söz konusu analiz sonuçları, evrensel yapıskanlık degiskenleri olan hız, basitlik, cazibe ve tasarım gibi yapıskanlık özelliklerinin turizm ve seyahat web sitelerinde de en basta geldigini göstermektedir.

Özet İngilizce :

As in many fields, tourism and travel web sites entered in to the important reference sources. Those web sites wait to be used with their interesting and attractive page designs every day. Infect competition is not only lived in the industries but also among the web sites. In this study first brief information is given about tourism demand, and afterwards the web site stickiness which is the most important determiner of the web sites' competitive strength. The application is a field study carried out in Mugla tourism region based on questionnaire technique. The statistical methods such as frequency determination, averaging, ANOVA and Tukey are applied to the data of 400 questionnaires which were applied to the tourists visiting the area. The results of the analysis showed that 82% of the area visitor tourists who are daily or at least once or twice in a week internet users, use the internet intensively to plan their travel. Moreover the mentioned results of the analysis showed that universal stickiness variables such as, speed, simplicity, attraction and design comes very first among the features of the tourism and travel web sites.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :