Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticaret meslek liseleri öğrencilerinin işletme meslek eğitimlerine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1, Balıkesir Hacıilbey Ticaret Meslek ve ATML Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BÖTE ABD2
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerinin, işletmelerdeki meslek eğitimlerine ilişkin tutumlarını ortaya koyabilecek bir ölçek geliştirebilmektir. Araştırma, Balıkesir il merkezinden 2 ve Edremit ilçe merkezinden 1 olmak üzere toplam 3 Ticaret Meslek Lisesi'nde yapılmıştır. Araştırmaya katılan her bir öğrenciden; işletme meslek eğitimlerine ilişkin tutumları ile ilgili 5'li Likert tipi ölçeğe sahip anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın deneme uygulamasında 287 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Sözü edilen anket formları ile araştırma verileri toplanarak; SPSS 12.0 İstatistik Paket programı yardımıyla veriler üzerinde madde analizi, faktör analizi ve güvenirlik hesaplamaları yapılarak 15 maddelik Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Tutum Ölçeği hazır hale getirilmiştir. Toplanan verilere göre, ilgili tutum ölçeğini 3 faktör açıklamaktadır. Bu faktörlere: "meslek eğitimi tatminliği", "çalışma ortamı" ve "işletmenin, meslek eğitimine bakış açısı" isimleri verilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to develop a scale to expose trade vocational high school students' attitudes towards managing vocational education. This research was carried out in three trade vocational high schools. Two of them were in the city centre of Balikesir while the other was from Edremit district. Students who took part in the study were asked to fill-in the five-point Likert scale to reflect their attitudes to managing vocational education. In the pilot phase of the study, data set of 287 students was evaluated. Item analysis, factor analysis and the reliability coefficient calculations were done with this dataset in SPSS 12.0. Analyses were resulted with a refined attitude scale that contained 15 items about managing vocational education of trade vocational high school students. According to the analysis results, this attitude scale included 3 factors which were named as "satisfaction in vocational education", "working environment" and "vocational education perspective of managing".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :