Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor kulüplerinin halka açılmasının türkiyede uygulanan modeller açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1, Gazi Üniversitesi2, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi3, İşletme Bölümü 4
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Spor kulüplerinin halka açılması Avrupa’daki örneklerine oranla ülkemizde son dönemlerde uygulanmaya başlanmış bir finans yöntemidir. Spor kulüpleri, sportif örgütler olmalarının yanı sıra bugün astronomik transfer ve yatırım harcamaları yaparak, milyon dolarlarla ifade edilen bütçeleriyle ekonomik birer örgüt olarak da faaliyet göstermektedirler. Tüm bu gelişmeler kulüpleri sürekli artan borç yükü altında bırakmakta ve bu borç batağından çıkabilmek içinde kulüpleri yeni alternatif kaynak arayışlarına itmektedir. Bu çalışmada, kulüplerin profesyonel yönetim anlayışı, kurumsal bir yapıya kavuşmaları ve yeni finans kaynakları elde edebilmeleri amacıyla şirketleşmeleri ve alternatif bir yöntem olarak halka açılmaları ile Türkiye’de halka açılan spor kulüplerinin halka açılmada uyguladıkları modeller incelenerek bir karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak; halka açılan kulüplerin elde ettikleri gelirlerle borç yüklerinden büyük ölçüde kurtuldukları, düzenli gelir kaynakları oluşturdukları, kurumsallaşma yolunda profesyonel yönetim yapıları oluşturmaya başladıkları tespit edilmiştir. Ancak spor klüplerinin halka açılma modelleri belirlenirken, şirket yapılarının uzman kişilerin denetiminde oluşturulması ve daha önce uygulanarak başarılı olmuş modellerin seçilmesinin gerekliliği kesindir. 

Özet İngilizce :

Going public of sport clubs is a financial method that have been started in Turkey recent days, which is already known and have examples in Europe. Since sport clubs are great organizations in order have great spends for player transfers and investments for its organizational activities, these clubs can be considered as economical organizations which they have budgets of million dollars. Clubs search for new source alternatives because of large amount of spends, which cause financial problems for them due to the debts, nevertheless, deficits on their budgets. By comparing the several applied models of some clubs which are already going public, mentioned in the research which consists the studies of usefulness of going public the clubs, having these clubs in to organizational structures with professional administration aspects, hence, the necessity of clubs that they needed to be founded as great companies. In Conclusion, the idea is that the incomes of the clubs which are going public will save those clubs from great amount of debts, and, these clubs will be well-organized companies which will bring them regular incomes as well as professional administration team members. Going public the clubs should be done by the control of experts, in which it needs to be examined to the previous applied methods that have been successfully done before. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :