Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sekreterlik mesleğinde hizmet içi eğitim alanları: bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Sekreterlik mesleğinin rolü ve işlevleri gün geçtikçe değişim göstermektedir. Bu nedenle, klasik sekreterlik anlayışından profesyonel sekreterliğe geçişte eğitim önemi artmaktadır. Hizmet içi eğitim, iş yaşamında etkililiğin ve etkinliğin yükseltilmesi amacıyla, bireye gerekli mesleki teknik bilgilerin verilerek, mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik yapılan bir eğitimdir. Araştırmanın amacı; sekreterlik mesleğinde hizmet içi eğitim ihtiyacı alanlarının belirlenmesi ve bir eğitim programı modelinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda araştırma, bir üniversitede sekreterlik görevini üstlenmiş personeller üzerinde uygulanmıştır. Araştırma yapılan üniversite, TSEEN- ISO 9001:2000 belgesi kapsamında, idari personele hizmet içi eğitim vermektedir. Araştırmada, eğitim ihtiyacı algılamalarını belirlemek üzere hazırlanan anket sekreterlere uygulanmıştır. Elde edilen bulgular yabancı dil, stres yönetimi, sorun saptama ve çözme yöntemleri konularının en çok istenilen eğitim konuları olduğunu ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

The roles and functions of secretarial job has been changing over time. Therefore, the importance training has increased from traditional understanding of secretarial job to professional understanding. On the job training is an educational program that is designed to increase effiency in business life through providing technical knowledge and professional skills. The purpose of this study is to determine the needs for on the job training program in secretarial job and to develop such a program. In order to achieve this goal a research is condected on secretarial personel emplased at a university. This university provides on the job training to the administ rative personel inside the coverage of TSE-EN-ISO 9001:200 document. A survey is used in this research with secretaries questionnaire in this university to determine the perceived need for training. The results indicated that foreign language, stres management, problem ascertainment and solution methods are among the most desired topics in such a program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :