Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Profesyonel turist rehberlerinin turizm pazarlamasındaki rolü ve hizmet içi eğitim seminerlerinin pazarlama açısından içerik analizi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitimi Fakültesi1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma, Türk profesyonel turist rehberleri için düzenlenen hizmet içi egitim seminerlerinde rehberlerin pazarlama fonksiyonunu destekleyen seminerlerin verilip verilmedigini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Hizmet içi egitim programlarında yer alan seminer baslıkları içerik analizi ile incelenmis ve pazarlama ile ilgili seminer baslıklarına yer verilip verilmedigi belirlenmistir. Türk turist rehberleri farklı egitim seviyelerinden ve modellerinden gelmektedir. Turist rehberlerinin, destinasyon ve ülke çapında turizm ürünleri için pazarlama rolü oynama yeteneklerinin gelistirilmesini saglamak için, hizmet içi egitim programlarının kullanılması bir fırsat olarak görülebilir. Turist rehberleri, pazarlama karması unsurlarının içinde yer alır ve turizm pazarlamasında önemli rol oynar. Arastırma sonuçlarına göre rehberlerin hizmet içi egitimlerinde pazarlama konusunda yeterince seminer verilmemistir. Pazarlama konusunda bilgi sahibi olmamaları durumunda rehberler pazarlama ile ilgili üzerlerine düsen görevleri bilinçli ve profesyonel bir sekilde yerine getiremeyeceklerdir. Bu nedenle, hizmet içi egitim programlarının hepsinde pazarlama ile ilgili seminer baslıklarının yer alması saglanmalıdır.

Özet İngilizce :

This study has focused on determining whether or not the seminars supporting marketing function of guides have been take part in the inservice training seminar programs for Turkish professional tourist guides. Seminar topics of in-service training programs have been elicited by content analysis and It has been determined whether there have been seminar topics related with marketing. Turkish tourist guides are coming from different education levels and models. Using in-service training programs can be seen as a solution opportunity to provide improvement in the tourist guides' capability of playing the marketing role for destination and national level tourism products. Tourist guides get place in the marketing mix elements and play an important role in tourism marketing. According to the research findings, marketing related seminars have not been given satisfactorily. Being uninformed about marketing, guides will not conduct their marketing missions consciously and professionally. Therefore, seminar topics related with marketing should be placed in every in-service training seminars program.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :