Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pazarlamada ağızdan ağza iletişimin tüketici davranışlarındaki rolü ve bir araştırma

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde kitle iletişim araçlarının yarattığı mesaj karmaşası, pazarda aynı ihtiyaca cevap verecek birden fazla ürünlerin bulunması gibi etmenler tüketicileri satın alma kararlarında objektif ve bağımsız bilgi kaynaklarına yöneltmektedir. Tüketiciler satın almayı gerçekleştirmeden önce çevresindeki diğer tüketicilerden bilgi almakta ve bu ağızdan ağza iletişim yoluyla elde ettikleri bilginin daha güvenilir olduğunu düşünmektedirler. Tüketiciler kişiler arası bu etkileşimlerin sonucunda satın alma kararlarına yön vermektedirler.

Özet İngilizce :

Nowadays THA factors such as the message confusion created by the mass media as well as the multiplicity of the products that can satisfy the same needs have led consumers to apply to objective and independent information sources in their purchasing decisions. Consumers collect information from other consumers about the products before their purchasing activity. They think that the information obtained through word-of-mouth-communication is more trustworthy than other sources. As a consequence of these interpersonal interactions, consumers conduct their purchasing decisions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :