Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maddi olmayan duran varlıklardan marka değerinin ölçülmesi ve tms 38 göre muhasebeleştirilerek mali tablolara yansıtılması

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

1980'lerden günümüze kadar geçen süreçte Dünya'da (özellikle ABD ve Avrupa'da) yoğun bir şirket birleşmesi ya da satın alma işlemi yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu süreç yaşanırken genelde birleşilen ya da satın alınan işletmelerin defter değerlerinin çok üzerinde bir değer ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu değer maddi olmayan duran varlıklardan özellikle de marka değerinden kaynaklanmaktadır. Marka değerinin bilinmesi işletme dışı bilgi kullanıcılarının işletme hakkında alacağı kararlarında etkili olması açısından marka değerinin ölçülmesi ve mali tablolara yansıtılmasını zorunluluk haline gelmiştir. Bu makalede maddi olmayan duran varlıklardan marka ve marka değerinin tanımı yapılarak, değerleme yöntemleri incelenmiş, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 38 çerçevesinde marka değerinin satın alma ve birleşme durumunda muhasebeleştirilmesi ve bilançoya yansıtılması ele alınmıştır. Ayrıca işletme içinde oluşturulan marka değerinin muhasebeleştirilmesi ve bilançoya yansıtılması için bir öneri sunularak, sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.

Özet İngilizce :

From 1980s till today, in the world the number and amount of mergers and acquisitions have increased, especially in USA and Europe. In this process, mostly it is observed that the values of companies subject to these mergers and acquisitions are more above their book values. This value difference generally results from intangibles assets and more commonly from brand values. So, it has been a must to measure brand value and represent this value in financial statements in order to inform external stakeholders. In this study, brand and brand value concepts are defined and brand valuation approaches are given. Also, brand accounting and presentation in financial statements have been undertaken due to Turkish Accounting Standard 38. And the study is concluded with a recommendation about this subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :