Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel ekonomik krizin turizm sektörüne etkisi: panel veri analizi

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek MYO2
Görüntülenme :
315
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öncelikle küresel ekonomik krizin turizm sektörü üzerindeki etkisi hem genel hem de özelde Türkiye açısından ele alınmış ve kriz ortamında turizm sekt örüne ilişkin alternatiflerden bahsedilmiştir. Ekonomik göstergelerdeki değişimlerin turizm harcamaları üzerindeki etkisinin olup olmadığı varsa ne derece önemli olduğunun saptanması önem taşımaktadır. Dolayısıyla çalışmada daha sonra dünya üzerinde en çok turizm harcaması yapan 10 ülkenin makro ekonomik değişken leri (işsizlik oranı, gayrisafi yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi tasarruf oranı ve enflasyon oranı) ile turizm harcamaları arasındaki ilişki panel veri analiz yöntemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analiz sonucunda istatistikî olarak turizm harcamaları nın işsizlik oranındaki artış ile negatif, gayri safi yurtiçi gelirdeki artış ile pozitif ilişki sergilediği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, first, the effect of global financial crisis on tourism sector is discussed both in general and particular in terms of Turkey and some alternatives regarding to tourism sector are mentioned. Whether the changes in economic indicators have an effect on tourism expenditures or not and if they have, determining how important they are, is critically important. Accordingly, the relation between the macroeconomic variables of the 10 countries (unemployment rate, gross domestic income, gross domestic savings rate and inflation rate) that have the most tourism expenditures in the world and tourism expenditures are tried to be introduced by panel data analysis method. As a result of the analysis, it is determined that statically, the tourism expenditures display a negative relation with the increase in unemployment ratio and a positive relation with gross domestic income.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :