Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriz ortamında isletme yöneticilerinin tutumları ve muhasebe meslek mensuplarından beklentileri: kobilerde bir araştırma

Yazar kurumları :
D.P.Ü. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısma küçük ve orta büyüklükteki isletmelerin yöneticilerinin kriz ortamında kriz ve kendi is süreçleri hakkındaki tutumları ile muhasebe meslek elemanlarından beklentilerini arastırır. Bu amaçla gelistirilen bir anket kullanır. Arastırmanın ana kütlesi Türkiye'de yedi ilden rassal olarak seçilen küçük ve orta ölçekli isletmelerden olusturulmustur. Bu çalısma üç ayrı faktör analizi kullanarak sekiz faktör belirler. Bulgular, küçük ve orta ölçekli isletme yöneticilerinin krizin etkilerinin farkında oldugunu ve degisen dıs çevre sartlarına uyum saglamaya çabaladıklarını göstermektedir. Isletme yöneticileri muhasebe meslek mensuplarından temel muhasebe hizmetleri ve maliyet ve verimlilik çalısmalarında yardım konusunda yüksek seviyede beklentilere sahiptir. Ayrıca onlar yatırım kararlarında yardım saglama konusunda muhasebe meslek mensuplarından nispeten yüksek seviyede beklentileri vardır. Diger taraftan, krizi fırsat olarak görmedikleri ve kriz problemlerini çözmede muhasebe bilgisini önemsemedikleri söylenebilir. Ayrıca onların muhasebe süreçlerine yeterli özeni göstermediklerini ve stratejik isletme kararlarında muhasebe meslek mensuplarından orta derecede beklentilere sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Özet İngilizce :

This paper explores attitudes of executives of small and medium-sized enterprises towards the crisis and their business processes and their expectations from members of the accounting profession in the crisis environment. It uses a questionnaire developed for this purpose. The population of the research is composed of the firms randomly selected among small and medium-sized enterprises in seven provinces of Turkey. This paper determines eight factors by using three separate factor analyses. The findings indicate that executives of small and mediumsized enterprises are aware of the effects of the crisis and struggle to adapt to changing external environmental conditions. Business managers have a high level of expectation from members of the accounting profession about basic accounting services and providing assistance for the cost and productivity studies. Furthermore, they have a relatively high level of expectation from members of the accounting profession about providing assistance for investment decisions. On the other hand, it can be said that they do not see the crisis as an opportunity, and ignore accounting information in solving problems of the crisis. Furthermore, we can say they do not pay enough attention to the accounting processes and have a moderate level of expectation to members of the accounting profession on strategic business decisions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :