Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Korsan ürün satın alma niyeti ve yapısal eşitlik modeli ile belirlenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişen teknoloji ile birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korsan ürün kullanımı yaygınlaşmıştır. Korsan ürün kullanmak ve bu ürünlere ulaşmak artık neredeyse doğal gözükmektedir. Özellikle CD ve kitap piyasasında son derece fazla maddi kayıplara neden olan ve Türk ekonomisine olan zararı her geçen gün artan korsancılığın nedenleri ve hangi müşteri profiline hizmet ettiği konusunda ülkemizde farklı kurumlar tarafından birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada da, kişilerin korsan ürün kullanımlarının hangi etkenlere bağlı olduğuna dair bir model önerilmiş, önerilen bu model path analizi ve yapısal eşitlik modelleri temelinde analiz edilerek, modelin uygunluğu tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, kişilerin korsan ürün satın alma niyetinin, toplum değerleri, müşteri değerleri ve müşteri inanç ve davranışları açısından nasıl etkilendiğini ortaya koyabilmektir.

Özet İngilizce :

Upon the technological developments, usage of pirated goods has become widespread all around the world, as in our country. To use pirated goods and access to such goods have been taken pretty much as a natural event. Particularly in CD and books market lots of research regarding the accounts of piracy that causes enormous material loss, together with damages to Turkish Economy and which customer profile pirate serves, have been performed by different institutions in our country. In this work, a model has been proposed regarding what factors pirate usage are connected to and this model has been discussed by being analyzed on base of path analysis and structural equation models. Purpose of this work is to clarify how the intention to buy pirated goods cultural values and consumer values, and consumer attitude and belief .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :