Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmelerinin değerini etkileyen faktörlerin analizi ve değerleme yaklaşımları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu 1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, konaklama tesislerini değerleme yaklaşımları teorik ve pratik yönleri ile gözden geçirilmekte ve sektöre uygunluğu açısından değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra konaklama tesisleri alım-satım pazarının genel özellikleri ile tesislerin değerini belirleyen etkenler irdelenmektedir. İşleyen, gelir getiren, hizmete yönelik ve yönetimin karlılıkta önemli rol oynadığı otel vb işletmelerin değerlemesinde daha sofistike olan gelire dayalı yaklaşım daha etkin bir temel sağlamaktadır. Nihai otel değerinin belirlenmesinde tüm yöntemler ile bulunan sonuçların göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. Fiziksel, yersel ve ekonomik faktörleri en iyi yansıtan, dolayısıyla bir otelin değeri ile ilişkili olan temel değişkenler; doluluk oranı, ortalama oda fiyatı, oda sayısı ve sektörde oda arz-talep ilişkisi olarak sıralanabilir. Bunlar arasında ortalama oda fiyatı, değeri temsil eden en önemli belirleyicidir. Konaklama yatırımcıları, yalnızca otelin bugünkü değerine değil, otel değer endeksleri yardımıyla değerin gelecekte göstereceği eğilimlere bakarak en uygun zamanlamaları bulmalıdırlar.

Özet İngilizce :

In the study, the approaches to the valuation of lodging properties have been examined for theoretical and practical aspects and evaluated their appropriateness for industry. In addition, it has been disscussed the general features of lodging properties buying and selling market and the factors that determine the value of properties. More sophisticated income based approach provides more effıcient basis in valuing of a hotel and similar businesses ongoing, income-generated, service-oriented and in which the management plays a significant role on the profıtibility. It would be benefıcial to consider the results reached through all methods in the determination of final hotel's value. As these reflect the physical, locational and economic factors very well, the basic elements relating the value of a hotel can be listed in this way: occupancy percentage, avarage daily room rate, room numbers and the balance of supply and demand in sector. Among them, avarege daily rate is a major determinant standing for the value. Lodging investors not only should focus on the current value of hotel but also find out the best convenience time monitoring future trends through hotel value indexes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :