Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Importance of destination attributes affecting destination choice of turkish birdwatchers

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O 1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 2
Görüntülenme :
336
DOI :
Özet Türkçe :

Birdwatchers become a market segment for tourism industry, especially for the destination where birdwatching activity might be conducted. Destination attributes may have different weights for different market segments. In this article, Buhalis’ (2000: 98) 6A’s framework for destination attributes was used to determine the importance levels. Data were collected via a questionnaire and 88 birdwatchers joined in the research through internet and face to face in 2005. It was determined that they assign great importance to feel nature with clean air, especially the destinations located in national parks. Their favorite destinations are those with easy access, with food and beverage outlets, with guiding services and with accommodation facilities, supported by security and health services. Turkish birdwatchers like doing nature based activities and bird related activities while they are watching the birds.

Özet İngilizce :

Kuş gözlemciliği, bu faaliyetin yapılabildiği destinasyonlardaki turizm endüstrisinin önemli bir pazarını oluşturmaktadır. Bir destinasyonun nitelikleri, o destinasyona dönük çeşitli pazar bölümleri için farklı önem düzeylerine sahip olabilir. Bu çalışmada, Türkiye’deki kuş gözlemcilerinin çeşitli destinasyon özelliklerine verdikleri önem düzeyini belirlemek üzere Buhalis’in (2000: 98) önerdiği 6A modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, internet aracılığıyla ve yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. 2005 yılında yapılan veri toplama süreci sonunda, Türkiye’deki kuş gözlemcilerinden 88’i araştırmaya katılmıştır. Elde edilen verilerden, kuş gözlemcilerinin faaliyeti yapacakları alanın milli parklara yakın olmasına, temiz havaya sahip olmasına ve bu alanlarda doğanın hissedilebilmesine oldukça önem verdikleri anlaşılmaktadır. Öte yandan, kuş gözlemcilerinin, ulaşımı kolay, yeme-içme ve konaklama tesislerine sahip olan, rehberlik, güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu destinasyonları daha çok tercih edecekleri belirlenmiştir. Ayrıca, kuş gözlemcilerinin bu faaliyeti yaparlarken, doğaya dayalı ve kuşlara ilgili diğer faaliyetleri de yaptıkları anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :