Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikinci konut satın almada destinasyon kalitesinin etkisi: alanya örneği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi1, Ardahan Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ikinci konut satın almada destinasyon kalitesinin etkisini ortaya çıkarmaktır. Arastırmada, tarama modeli ile mevcut durum ortaya çıkarılmaya çalısılmıstır. Veri toplama aracı olarak anket formu gelistirilmistir. Anketin geçerligi ve güvenilirligi sınandıktan sonra Alanya ilçesinde Temmuz-Eylül 2009 tarihleri arasında, 248 kisilik örnekleme uygulanmıstır. Alanya'nın arastırma alanı seçilmesinin nedeni, yabancıların ikinci konut almak için ilgi gösterdigi baslıca destinasyonlardan birisi olmasıdır. Arastırmada ölçülen destinasyon kalitesi Güvenlik ve Hijyen, Kaynaklar, Ulasım, Yönetim, Toplum, Fiyat ve Etkinlikler boyutlarından olusmaktadır. Veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda, ikinci konut satın almada destinasyon çekim unsurları içinde kalitenin en önemli etken oldugu kabul edilmistir. Genel kalite algısı ile Alanya kalite yeterligi arasında yapılan karsılastırma analizlerine göre; Güvenlik ve Hijyen, Kaynaklar, Ulasım, Fiyat ve Etkinlikler boyutlarında anlamlı farklar bulunmustur. Sadece Etkinlikler boyutunda Alanya destinasyonun kalitesi genel kalite algılamasından yüksek düzeyde oldugu görülmüstür. Kalite boyutlarının katımcılar açısından önem sırası; 1.Güvenlik ve Hijyen, 2. Kaynaklar, 3. Ulasım, 4. Yönetim, 5.Toplum, 6. Fiyat, 7. Etkinliklerdir. Destinasyon kalitesini olusturan boyutların alt etkenlerinin birer birer ele alınıp gelistirismesi ile Alanya destinasyonunun kalitesi daha yeterli düzeye gelebilecektir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the effect of destination quality upon second house puchase. In the study, the present situation is assessed through screening method. Questionnaire forms were prepared as data collection means. After the confirmation of reliability included into the study from July to september 2009 in Alanya. The reason why Alanya was chosen as the site for the study was that it is one of the most important destinations in which foreigners choose to buy second houses. The qualities assessed in the study are security, hygienic conditions, sources, transportation facilities, local administraions, society, prices, and activities. As a result of the analyses of data received from the questionnaires, it was determined that quality is the most important element in influencing the decisions of people who wish to buy a second house in Alanya. According to comparative analyses between general quality perception and quality efficiency in Alanya, significance differences were determined among security, hygienic conditions, sources, transportation, prices and activities. Only activities factor was found to be of a higher quality factor than the general quality perception in Alanya. The importance of quality values according to the sample group is as follows: 1. Security and Hygiene, 2. Sources, 3. Transportation, 4. Administration, 5. Society, 6. Prices, and 7. Activities. Through the evaluation and improvement of sub-factors of qualities of the destination, Alanya can be turned into a more attractive and efficient place for the desirability of foreigners to buy a second house.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :