Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet sektöründe örgüt içi iletişim bileşenleri ve işgören verimliliği üzerindeki etkileri: ankara daki beş yıldızlı otel işgörenlerinin düşünceleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1, Trakya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, etkili bir örgütsel iletişimdeki önemli boyutları ve bu boyutların verimlilik üzerindeki etkilerini çalışanların düşünceleri açısından belirlemektir. Bu amaçla, gerekli olan birincil veri anket yöntemiyle Ankara‟daki 5 yıldızlı otellerde çalışan 151 kişiden toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, otel çalışanları üstlerle iletişimi, yöneticilerin uyguladığı iletişim stratejilerini ve yatay iletişimi etkili örgütsel iletişim için gerekli görmektedirler. Bunun yanı sıra, üstlerle iletişim ve yöneticilerin uyguladığı iletişim stratejilerinin verimlilik artışı sağladığını düşünmektedirler.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the important dimensions of the organizational communication, and their effects on personnel productivity depending on the personnel opinion in service industry. For this purpose, primary data was collected throughout the survey method from 151 employees in 5 stars Otels in Ankara. According to the results, the employees divide the dimensions of organizational communications into three categories: the communication with top managers, top managers communication strategy and horizontal comminication. Besides, the employees belive that communication with top managers and communication strategies of top managers effect their productivity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :