Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazi üniversitesi ticaret ve turizm eğitim fakültesi akademisyenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi1, Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

Faaliyet alanı ne olursa olsun, herhangi bir örgütte çalışanların, çalıştığı örgütün amaç ve hedeflerini benimsemesi ve örgüt içinde varlığını sürdürmeye yönelik bir arzu hissetmesi şüphesiz ki o çalışanın örgüte yönelik katkısını daha da artıracaktır. Esasında çalışanın böyle bir tutum içerisinde bulunması, örgüte karşı beslediği bağlılık duygusuyla doğru orantılıdır. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nde çalışan akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini Meyer ve Allen Modeli (duygusal, devamlılık ve normatif boyutlar) kapsamında belirleyebilme ve akademisyenlerin söz konusu bu her bir bağlılık düzeylerinin bazı kişisel özelliklerine göre (cinsiyet, yaş, medeni durum, unvan, mesleği sürdürme süresi, fakültede çalışma süresi) farklılık gösterip göstermediği konusu incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan istatistiksel analizlerde, akademisyenlerin gerek çalıştıkları fakülteye gerekse üniversitenin geneline yönelik söz konusu bu üç bağlılıkla ilgili görüşlerine göre, en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler duygusal bağlılıkla ilgili ifadeler olurken; onu sırasıyla normatif ve devamlılık bağlılığı ile ilgili ifadeler izlemektedir. Yine akademisyenlerin bazı kişisel özellikleri ile örgütsel bağlılık düzeylerine ilişkin görüşleri arasında da istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. 

Özet İngilizce :

The approval of the purpose and targets of the organization by the worker and the will of continuing to be the part of the organization will promote the worker’s contribution to the organization whatever the subject area is. In fact the workers’ behavior is in direct proportion with the loyalty feelings of the worker to the organization. In this study organizational commitment level of the academicians (affective, continuance and normative perceptions) and whether these commitment levels are changing according to some personal qualities (gender, age, marital status, academic title, time of pursuing the vocation, working time in the faculty) has been measured by using Meyer and Allen models. Within this concept statistically it has been found that academicians are mostly approving the expressions concerning emotional commitment both to their faculty in which they work and to their university in general. Expressions concerning commitment in normative perceptions and continuity are following expressions of emotional commitment. It has also been understood that there is statistical differences between academicians’ certain personal qualities and the opinions of the academicians’ organizational commitment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :