Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Firma nakit mevcudunun belirleyicileri

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türk Sermaye Piyasası‟nda yer alan firmaların, nakit mevcudunu belirleyen unsurları incelemektir. 2000-2007 yıllarını kapsayan ve 206 firma verisinden yararlanılan çalışmada regresyon ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan ampirik analiz sonucunda, firma nakit mevcudunun belirlenmesinde çalışma sermayesi, nakit akımı, firma büyüklüğü, temettü ödemeleri, araştırma ve geliştirme harcamaları, büyüme fırsatları ve yatırımların önemli belirleyiciler olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, kaldıraç oranı ile nakit mevcudu arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilememiştir. Çalışmada ayrıca, yüksek büyüme fırsatlarına sahip firmaların, düşük büyüme fırsatlarına sahip firmalara göre iki kat fazla nakit bulundurdukları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine determinants of cash holdings of the firms in the Turkish Capital Markets. Regression and correlation analysis were applied using the data consisting of 206 companies covering 2000-2007 period. The result of the empirical analysis show that working capital, cash flow, firm size, dividend payments, research and development expenditures, growth opportunities and investments were prominent determinants of the firm cash holdings. However, no significant relation was found between leverage ratio and cash holding. The study also shows that the firms with high growth opportunities hold two times more cash compared to firms with low growth opportunities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :