Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal kiralama şirketlerince uygulanacak yeni tekdüzen hesap planı ve izahnamesi çerçevesinde

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için gereksinim duydukları varlıkları satın almaları ya da kiralamaları gerekmektedir. Bu durum yatırım ya da kiralama seçenekleri arasındaki net ekonomik kazanç/kaybın belirlenmesini ve alınacak kararın rasyonel olmasını gerekli kılmaktadır. Kiralamanın iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; finansal kiralama ve faaliyet kiralamasıdır. Finansal kiralamanın faaliyet kiralamasından farkı; varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve yararların, sözleşme ile belirlenen bir süre için kiracıya verilmesidir. Kiralama süresinin sonunda mülkiyetin kiracıya devredilme olasılığının bulunması, kiralamanın finansal kiralama olabilmesi için yeterlidir. Bu çalışmanın amacı; 17 Mayıs 2007 tarihinde 26525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 01.01.2008 tarihine kadar intibak süresi tanıyan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman iirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve izahnaamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve içeriği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, finansal kiralama işlemlerinin finansal kiralama şirketlerince nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

There are two alternatives for companies which assets they need to continue their activities. One of them is purchasing, and the other one is leasing. In order that a company takes decision rationally, it has to estimate different alternatives' costs and choose the maximum net economic profit or minimum net economic loss. Leasing has two sub-categories, also. These are financial leasing and operating leasing. Financial leasing contracts must give a permission to turn over all risks and benefits, which is coming from ownership, to lessee. This paper aims that the new regulation about Financial Leasing, Factoring and Finance Companies Uniform Accounting Plan and Their Financial Statements Frame and Context, which was published at State News on 17th, May 2008 with record number 26525. There is a rule that these companies would have to adjust their situation by this regulation finally on 1st, January 2008.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :