Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon muhasebesinde kullanılan yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Enflasyon varlıklar ve kaynaklar üzerinde parasal olup olmadıklarına göre farklı etkiler yaratmaktadır ve bu etkilerin toplamında ortaya çıkan net fark, enflasyon kazanç veya kaybı olarak nitelendirilmektedir. Bu kazanç ya da kaybı dikkate alıp almadıklarına ya da nasıl dikkate aldıklarına göre enflasyon düzeltme yöntemleri çeşitli şekillerde tasnif edilebilir. Bize göre; geleneksel muhasebe, genel fiyat düzeyi muhasebesi ve cari fiyat düzeyi muhasebesi olmak üzere üç ayrı yöntem söz konusudur. Dördüncü bir yöntem olarak genel fiyat düzeyi ile cari fiyat düzeyi yönteminin birlikte kullanıldığı karma yönteme de yer verilmesi mümkün olabilir. Bu yöntemlerin birbirleri ile olan benzerlik ve farklılıkları ise bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Inflation causes different effects on "ASSETS" and "LIABILITIES" in respect of the probability of their state of being monetary or not. Besides, the overall of these effects‟ clear difference is described as inflation profit or loss. It can be classified as the Correction Methods of Inflation, according to the way of consideration regarding this profit or loss. Our point of view is that there are three different methods which are in question; namely, Traditional Accounting, General Price Level Accounting and Current Price Level Accounting. Another possible method which can be added as fourth one is Mixed Method in which current price level method and general price level method is used together. This paper aims to show these methods similarities and differences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :