Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstriyel işletmelerde markalaşma düzeyinin ölçülmesine yönelik bir alan araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren isletmelerin de tüketici pazarlarında faaliyet gösteren isletmeler gibi belirli bir ölçek ve bilgi düzeyine ulastıklarında kurumsallasmaya ve markalasmaya daha fazla önem verdigi görülmektedir. Buna karsın mevcut markalasma modellerinin tüketici pazarlarına yönelik olması, endüstriyel pazarlarda markalasma çabalarında sorunlara neden olmaktadır. Bu çalısmanın amacı, endüstriyel isletmeleri markalasma konusunda, yatırım öncesi kararlarını sekillendirmeye yardım edecek temel dinamikleri ortaya koymaktır. Arastırmada, ürün türleri ve ölçek yapılarına baglı olarak endüstriyel isletmelerin markalasmaya olan ilgi düzeyleri ve bunun nedenleri tespit edilmistir. Örneklem kümesi; Ankara il sınırları içinde faaliyet gösteren imalatçı endüstriyel isletmeler içinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmistir. Toplanan nicel ve nitel verilerin normal dagılıma uygunlugu Shapiro-Wilk testi ile incelenmistir. Sonuçta endüstriyel isletmelerin ölçek yapılarının ve ürün türlerinin endüstriyel isletmelerin markalasma çabalarında belirleyici faktörler oldugu ortaya çıkmıstır. Ayrıca marka kimlik planlaması konusunda sadece büyük ölçekli endüstriyel isletmelerin planlı çabalarının oldugu anlasılmıstır.

Özet İngilizce :

In recent years, companies which operating in industrial markets, reach a certain scale and level of knowledge such as businesses operating in the consumer market also they give more attention to be institutional and branding. However, existing models of branding is for the consumer markets, therefore branding efforts is getting problematic for the industrial markets. The purpose of this study is help to industrial enterprises for branding dynamics before pre investment decision. In the research, product types and structures, depending on the scale of industrial enterprises in the interest levels of branding and their reasons have been identified. A set of sample; manufacturer of industrial enterprises operating in the province of Ankara within the snowball sampling method was chosen. Suitability of the qualitative and quantitative data collected is analyzed through Shapiro-Wilk Test. It was revealed that the size structures, product types and thus their final proximity to customers are the most important factors in adopting brand strategies. It was also found that industrial companies, in line with their internationalization level, pay more attention to establishing brands and invest more in a gradually increasing manner in order to attain a sustainable trend of growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :