Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Batı karadeniz bölgesine olan turistik talebin tahmini, ekonometrik bir yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, Bartın Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalıimanın amacı, Batı Karadeniz Bölgesine olan turistik talebin test edilmesi ve bölgede yapılacak yatırımların bu tahminlerin sonuçlarına göre yapılması gerektiği önem kazanacaktır. Çalıimada ―En Küçük Kareler‖ (EKK) yönteminden yararlanılmıitır. Burada talebi temsil etmek için bölgede konaklayan turist sayısı esas alınmıitır. Bu değiikeni etkileyen faktörler ise, kiii baiı gelir, döviz kurları, tüketici fiyatları endeksi ve turistik iiletme belgeli yatak sayısıdır. Bu değiikenler yardımıyla birçoklu regresyon denklemi oluiturulmui ve denklem Batı Karadeniz Bölgesine en çok turist gönderen bei ülke için ayrı ayrı tahmin edilmiitir. Bei ülkeden bölgeye olan turizm talebini tahmin etmek için 1988–2007 yılları arasını kapsayan yirmi yıllık dönem seçilmiitir. Model EKK yöntemiyle tahmin edildikten sonra değiikenlerin ve modelin bir bütün halinde anlamlılığını test etmek için F ve T test istatistikleri uygulanmıitır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to forecast the touristic demand for Western Black Sea Region. Future investments in the region can be realized taking into consideration the results of the forecasts in this study. In the study regression equation method was used. The number of the tourists in the region represented the demand. The factors affecting this variable are income per capita, currency rates, index of consumer prices and the number of accomodation capacity that has a touristic enterprise licence. With the help of these variables a multiple regression equation was formulated and this equation was forecasted separataly for each of the five countries that send thr highest number of tourists to Western Black Sea Region. In order to forecast the touristic demand to the region from six countries, a period of 20 years from 1988 to 2007 was chosen. After the model was forecasted using regression equation method. F and T tests were applied to test the significance of the variables and the model as a whole.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :