Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akdeniz ülkelerine yönelik uluslararası turizm hareketleri

Yazar kurumları :
* Balıkesir Üniversitesi1, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya Turizm Örgütü’nün 2005 yılı verilerine göre, dünya turizm hareketlerinin yüzde 32 sine ve dünya turizm gelirlerinin de yüzde 23 üne sahip olan Akdeniz Havzası, uluslararası turizm hareketlerinin önemli çekim merkezlerindendir. Bu çalışmada, Akdeniz havzası Kuzeybatı Akdeniz, Kuzeydoğu Akdeniz, Güneybatı Akdeniz ve Güneydoğu Akdeniz olarak dört alt bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerin son 15 yıllık gelişim trendi incelenmiş ve dönemler itibariyle turizm hareketlerinde artış ve azalış gösteren alt bölge ve bu alt bölgelerde yer alan ülkeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Varılan sonuçlar doğrultusunda, sözkonusu değişimler açıklanmış olup bölgenin gelecekte de önemli turistik destinasyon olarak faaliyet göstermesi için alınması gereken tedbirler konusunda öneriler sunulmuştur. 

Özet İngilizce :

According to World Tourism Organization statistics in 2005, mediterranean region is one of the important destination of the international tourism movements with 32% of international tourist arrivals and 23% percent of international tourism receipts in the world. In this study, mediterranean region has divided four sub-regions as northwest mediterranean, northeast mediterranean, southwest mediterranean and southeast mediterranean. The last 15th years development trendy of these regions have investigated and the sub-regions and countries which show increase and decrease in the tourism movements have been tried to determine according to the periods. Finally, the changes have explained and the recommends have been given to countries about the the measures which must be taken to prevent to be continued as a one of the major touristic destination

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :