Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2005 ilköğretim türkçe dersi öğretim programı’na göre yapılan ilk okuma ve yazma öğretiminin okuma becerisi açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 2, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Örgün eğitim sürecinde bireyin öğrenmesi gereken temel beceri, ilk okuma ve yazmadır. Bu nedenle ilköğretimde ilk olarak nitelikli ve işlevsel bir okuma ve yazma becerisi kazandırmak hedeflenir. İlk okuma ve yazma becerisinin niteliğini belirleyen hususlardan biri, öğretme yöntemidir. 2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı, ilk okuma ve yazma öğretiminin “ses temelli cümle” yöntemi ve “bitişik eğik yazı” ile yapılmasını öngörmektedir. Ses temelli cümle yönteminin Türkçeyi öğretmede ne kadar etkili olduğu, öğretim süreci sonunda ne kadar başarı elde edildiği bu çalışmanın problemini oluşturmuştur. Çalışmanın amacı, ses temelli cümle yöntemiyle yapılan ilk okuma ve yazma öğretimi sonunda birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerisi yönünden durumlarını belirlemek ve değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, Kırıkkale ili merkez ilçesindeki resmî ilköğretim okullarıdır. Çalışma evreninden rasgele olarak seçilen 100 birinci sınıf öğrencisi ile örneklem grubu oluşturulmuş, veriler bu gruptan toplanmıştır. Okuma becerisinin niteliklerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanan araç ile elde edilen veriler istatistiksel olarak işlenmiş; ulaşılan bulgular yorumlanarak sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonunda ilk okuma ve yazma öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin mekanik okuma becerisi kazandıkları, çok yavaş ve heceleyerek okudukları, akıcı okuyamadıkları, yanlış okuma davranışı kabul edilen geri göz dönüşleri yaptıkları ve bazı kelimeleri yanlış okudukları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The main skill that a student needs to learn in the process of formal education is first reading and writing. That’s why, functional and well-qualified reading and writing in primary school is the main aim to be reached. One of the points that shape the quality of first reading and writing is the method of learning. 2005 Primary School Turkish Lesson Curriculum advises first reading and writing to be taught by the method of “tone based sentence” and “adjoining and italic writing”. How tone based sentence method is effective and how much success is gained at the end of this process creates the problem of this action. The aim of the study is to set and evaluate the states of first graders in terms of reading skills at the end of teaching first reading and writing accomplished by the method of “tone based sentence”. Related to this study, a survey research has been made. The working population of this research is the formal primary schools around the province of Kırıkkale center district. A sampling group of 100 first grade students, which has been chosen randomly from that area, has been developed and the input data has been collected. Data reached with the help of the tool, prepared to set the quality of reading skills, has been statistically processed; diagnosis attained has been concluded by being evaluated. At the end of the research, it has been confirmed that students who accomplish reading and writing can read mechanically, read slowly and syllabify, cannot read fluently, read some of the words wrongly and turn their eyes, which is accepted to be a misreading behavior

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :