Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzaktan türkçe öğrenen yabancıların türkçeyi iletişim aracı olarak kullanabilme yeterlikleri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi1
Görüntülenme :
341
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda, gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan internet tabanlı uzaktan dil öğretimi, ses ve görüntünün internetin de temel bileşenleri olması nedeniyle iletişimsel yetinin kazandırılması açısından önemli imkânlar sunmaktadır. İnternet uzaktan dil öğrenenler için dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma, yazmayı kazandırabilecek donanıma sahiptir. Bunun yanında, internet ile sunulan görsel ve işitsel ortamlar, öğrencinin öğrenmeye çalıştığı dili yalnızca yapısal bir birim değil aynı zamanda sosyo-kültürel bir olgu olarak da görmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada bir uzaktan öğretim programıyla Türkçe öğrenen yabancıların, Türkçeyi iletişim dili olarak kullanabilme yeterlikleri ile Türkçe sözlü ve yazılı etkinliklere katılım sıklıklarının genel başarılarına etkisi incelenmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Internet based remote language teaching offers significant chances to improve communicative competence as a result of rapid developments in Internet audio and video technologies in recent years. The Internet provides the facilities for listening, speaking, reading and writing which are four basic abilities for remote learners to acquire. On the other hand the auditory and visual content provided by the Internet makes the language a socio-cultural entity besides being only a system of structurally related elements. In this work, the effect of participating online oral and written activities to the overall success and proficiencies of foreigners in an Internet based remote Turkish learning program have been investigated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :