Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The influence of target culture on language learners

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

This study was aimed at investigating the types of cultural activities students at Çankaya University wanted to have during their study of the target language and the level at which students preferred to see those cultural components in language classrooms. A questionnaire was used by the researcher for the purpose of collecting data. The questionnaire that was adapted for the study included 13 multiple choice questions. Each question had the option of "other" to enable further comments on the part of the students. The first part of the questionnaire elicited demographic information of the students. The data-gathering instrument was implemented on 95 preparatory school intermediate students and the results were analyzed statistically in terms of frequency, percentage and average. The findings of the research clearly showed the types of cultural activities students would enjoy in language classrooms, at which level they would like to do them, their attitudes towards the target culture, the level of importance students attach to the target culture and their understanding of "culture". From the results it can be seen that most of the students who took part in the study had positive attitudes towards the inclusion of cultural components during their study of the English language. The study revealed very important data for the language teachers as well. The outcomes of the study are important not only for teachers but also for textbook publishers. This study presents them with valuable suggestions.

Özet İngilizce :

Bu çalışma Çankaya Üniversitesi Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme sürecinde ne tür kültürel aktiviteler görmek istediklerini ve bu aktiviteleri hangi seviyede görmek istediklerini araştırmıştır. Veri toplamak için çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu anket 13 sorudan oluşmuştur. Her sorunun sonunda "Diğer" seçeneği de eklenerek öğrencilere iletmek istedikleri farklı fikir olma ihtimaline karşı seçenek bırakılmıştır. Anketin ilk bölümü öğrenciler hakkında demografik bilgiler vermiştir. Anket 95 öğrenci üzerinde uygulanmıştır ve sonuçlar betimsel istatistik olarak sıklık, yüzde ve ortalama kullanılarak yorumlanmıştır. Bu çalışma öğrencilerin hangi kültürel aktiviteleri görmek istediklerini, hangi seviyede bunu istedikleri, hedef kültüre karşı tutumlarını ve hedef kültüre verdikleri önemin derecesini açıkça ortaya koymuştur. Sonuçlar öğrencilerin hedef kültür öğrenimine karşı olumlu bir tutum içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma yabancı dil öğretmenleri için de çok önemli bilgiler sunmuştur. Bu çalışma yabancı dil kitap yazarları için de önemli tavsiyeler içermektedir.Bu çalışma Çankaya Üniversitesi Hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme sürecinde ne tür kültürel aktiviteler görmek istediklerini ve bu aktiviteleri hangi seviyede görmek istediklerini araştırmıştır. Veri toplamak için çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu anket 13 sorudan oluşmuştur. Her sorunun sonunda "Diğer" seçeneği de eklenerek öğrencilere iletmek istedikleri farklı fikir olma ihtimaline karşı seçenek bırakılmıştır. Anketin ilk bölümü öğrenciler hakkında demografik bilgiler vermiştir. Anket 95 öğrenci üzerinde uygulanmıştır ve sonuçlar betimsel istatistik olarak sıklık, yüzde ve ortalama kullanılarak yorumlanmıştır. Bu çalışma öğrencilerin hangi kültürel aktiviteleri görmek istediklerini, hangi seviyede bunu istedikleri, hedef kültüre karşı tutumlarını ve hedef kültüre verdikleri önemin derecesini açıkça ortaya koymuştur. Sonuçlar öğrencilerin hedef kültür öğrenimine karşı olumlu bir tutum içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma yabancı dil öğretmenleri için de çok önemli bilgiler sunmuştur. Bu çalışma yabancı dil kitap yazarları için de önemli tavsiyeler içermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :