Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The attitudes of pre-service teachers towards efl writing

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
244
DOI :
Özet Türkçe :

The results of the previous studies indicate that no consensus exists on either the attitudes towards EFL writing or the factors that affect these attitudes. In addition, the studies mainly focused on the attitudes of language learners, rather than teachers. Thus, the present study aims to investigate the attitudes of pre-service teachers towards writing in English as a foreign language and the relationship between their attitudes and certain variables. A background questionnaire and a scale intending to measure the attitudes were administered to a sample group of 162 pre-service teachers of English. The collected data were used to provide a descriptive and correlational analysis. The results of the study indicated that pre-service teachers mainly have positive attitudes towards writing in English as a foreign language. Furthermore, it was found that age, gender, educational background and language proficiency significantly correlate with some statements in the scale.

Özet İngilizce :

Önceki çalışmaların sonuçları, hem yabancı dil olarak İngilizce yazmaya yönelik tutumlar hem de bu tutumları etkileyen faktörler konusunda bir uzlaşı olmadığını göstermektedir. Ayrıca, çalışmalar çoğunlukla öğretmenlerden çok öğrenciler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, mevcut çalışma, öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce yazmaya yönelik tutumlarını ve bu tutumlar ile bazı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bir arka plan anketi ile tutumları ölçmeyi amaçlayan bir ölçek, 162 kişiden oluşan örneklem grubunu uygulanmıştır. Toplanan veri, betimsel ve ilgileşimsel olarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, aday öğretmenlerin İngilizce yazmaya karşı olumlu tutum sergilediklerini göstermiştir. Bunun yanı sıra, yaş, cinsiyet, eğitim geçmişi ve dil yeterliliğinin ölçekteki bazı maddelerle anlamlı bir biçimde ilişkili oldukları bulunmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :