Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cultural differences in educational practices: the case of a korean graduate student

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Cultural differences in educational practices can be regarded as one of the major causes of struggle and failure. If these practices take place in foreign language settings where the medium of communication is carried out solely in the foreign language, the severity of the struggle on the part of the students rises significantly. In this study, cultural differences in educational practices are examined through the experiences of a Korean graduate student who studies in a north-eastern American university. The data is collected through in-depth face-to-face interviews which yielded to significant implications. Classroom activities, power relations, and expectations are presented through cultural lenses and how the differences in cultures affect the success of a foreign student are presented.

Özet İngilizce :

Eğitim faaliyetlerindeki kültürel farklılıklar verilen mücadelenin ve yaşanan başarısızlığın ana nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir. Eğer bu faaliyetler, iletişimin yalnızca yabancı dilde yapıldığı yabancı dil ortamlarında gerçekleşiyorsa öğrenciler tarafından verilen mücadelenin şiddeti önemli oranda artar. Bu çalışmada, eğitim faaliyetlerindeki kültürel farklılıklar bir kuzeydoğu Amerikan üniversitesinde lisansüstü öğrenim gören Koreli bir öğrencinin deneyimleri yoluyla incelenmiştir. Çalışmanın kaynağını oluşturan ve önemli çıkarımlar elde edilmesini sağlayan veriler yüz yüze derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Sınıf içi aktiviteler, güç ilişkileri ve beklentiler kültürel objektiften bakılarak sunulmuş ve kültürlerdeki farklılıkların yabancı bir öğrencinin başarısını nasıl etkilediği açıklanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :