Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Happiness and Well-Being

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Secure attachment style, coping with stress and resilience among university students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Assoc. Prof. Dr., Gazi University Faculty of Education, Department of Counselling and Guidance1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to examine the role of a secure attachment style and coping strategies and their interactions on the resilience of a sample group of Turkish college students. The sample consisted of 225 students from a state university in Ankara. The List of Determining Risk Factors Resilience Scale, Relationship Scale Questionnaire and Coping Questionnaire Inventory have been used in the research. Data have been analyzed by hierarchical regression analyses were conducted to predict resilience. The results indicated that secure attachment

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı güvenli bağlanma stili ve stresle başa çıkma stratejilerinin üniversite öğrencilerinin kendini toparlama gücü üzerindeki rolünü incelemektir. Araştırmaya 225 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak Risk Faktörleri Belirleme Listesi, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, Başa Çıkma Tutumları Envanteri ve İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Araştırmada güvenli bağlanma stili ve başa çıkma stratejilerinin kendini toparlama gücü üzerindeki yordayıcı rollerini test edebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar güvenli bağlanma stili ile başa çıkma stratejilerinden aktif planlama, kaçma/biyokimyasal ve kabul/bilişsel yeniden yapılandırmanın kendini toparlama gücü puanlarını anlamlı biçimde yordadığını göstermiştir. Güvenli

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :