Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tv reklamlarini izleyen çocuklarin taleplerinin ailelerinin satin alma davranişina etkisi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

As the TV watching has undergone a commercialization process, the researchers have become more interested in the impact of TV ads on individuals, groups and society. Specifically, the kids watching TV ads memorize the brand names of adverised products may get influenced by these ads in their preferences and oppress their parents accordingly thus potentially creating conflicts between the parties. The study embarks to specify whether kids watching TV ads influence their parents’ purchasing behavior. The study additionally tries to explore what kind of ads the kids mostly watch, what kind of ads are mostly influential on kids and to what kind of products they urge their parents to buy. The research was has been conducted in the period between May and July 2012 on 297 academicians working at Erciyes University. The data have been collected through surveys and then analyzed with regression analysis, factor analysis and MANOVA. According to the
findings, most of the families report that they kids watch TV for at least one hour daily, follow toy ads in general and try to get their parents to buy what what they watch on ads. According to the research data, it is possible to make a list of parents expressions about TV ads under ten factors and it’s identified that there is a meaningful difference between these factors and kids ads watching habits. Given these results, the demands of kids watching TV ads have an impact on purchasing behaviours of parents.

Özet İngilizce :

Televizyonun ticari hale gelmesi ile birlikte televizyon reklamlarının, bireyler, gruplar
ve toplum üzerindeki etkileri araştırmacıların ilgisini çekmeye başlamıştır. Özellikle, reklam ürünlerini ya da marka adlarını hafızasına kaydeden çocukların, ürün tercihlerinde televizyon reklamlarından etkilenebilmeleri ve ailelerini bu doğrultuda satın alma baskısı altında tutabilmeleri, çocuk-ebeveyn çatışmalarına yol açabilen önemli konular arasında yer almaktadır. Bu araştırma bu tür ilgiden doğmaktadır. Araştırmanın amacı, televizyon reklamlarını izleyen çocukların taleplerinin ailelerinin satın alma davranışına etkisi olup olmadığını belirlemektir. Ayrıca, çocukların hangi reklam türlerini daha çok izlediklerini, hangi ürün gruplarının reklamlarının çocuklar üzerinde daha etkili olduğunu ve ailelerini hangi ürün gruplarını satın alma yönünde daha çok etkilediklerini belirlemek de çalışmanın amaçları arasında sayılabilir.
Araştırma, Mayıs-Temmuz 2012 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nde görev
yapan 297 akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada anket yöntemiyle veriler toplanmış ve elde edilen veriler regresyon analizi, faktör analizi ve çoklu variyans analizi (MANOVA) aracılığıyla test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ailelerin büyük çoğunluğu çocuklarının günde en az 1 saat televizyon izlediğini, çocukların reklam türleri içinde en çok oyuncak reklamlarını takip ettiğini ve reklamlarda gördükleri oyuncakları satın aldırmak istediklerini ifade etmektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, ailelerin televizyon reklamlarını değerlendirmeleri ile ilgili ifadelerin 10 faktör altında toplandığı ve bu faktörler ile çocukların televizyon reklamlarını izleme sıklığı arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, televizyon reklamlarını izleyen çocukların taleplerinin ailelerin
satın alma davranışını etkilediğini göstermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :