Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bazi kentlerin sürdürülebilirlik düzeylerinin coğrafi göstergelerle belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Urban policies and urban life is one of the most frequently discussed matters in Turkey‟s entry process to European Union. Principally, the policies to be formed by countries , which met the criteria in urban case, are much more easier and realistic in th e policies they will form in the other  fields.  Sustainable  urbanization  policies  may  play  an  important  role  in  the  acceleration  of economic development in the countries‟ processes of stable development, at the same time. Cities should not be seen only as developing physical places. Because, the physical extent of cities are directly related to socio-economic status of the cities. The land-use in the urban lands, the size and quality  of  these  lands  effect  social  life  and  sustainability  in  cities.  Today,  the  phenomenon  of “sustainable  urbanization”  is  becoming  more   more  important,  and  it  is  adopted  as  a  basis. Developed  countries  consistently  develop  new  policies  and  implement  these  policies  to  have sustainable  cities.  Considering  basic  sustainable  urban  criteria,  Turkey  must  determine  prior problems  in  the  urbanization  process.  To  make  a  better  analysis  of  the  cities‟  conformity  to Europian urban criteria and sustainability in Turkey , it is essential to do comprehensive researches on each problematic side.  In recent years, there have been important steps related to ubanization policies. However, there are only a few studies that have focused on the current situation of cities. In this study, it was tried to determine the sustainability levels of some selected cities according to some geographical indicators. To geographical indicators, Ankara, Edirne, İstanbul, İzmir are the cities which have the best sustainability levels. To education indicater, the other indicator group,Trabzon, Konya, Erzurum, Ankara come to the front. When indicators are wholly analyzed, Edirne, İzmit,  Ankara,  Zonguldak  are  the  cities  which  have  the  highest  sustainibility  while  Kars, Diyarbakır and Siirt are the cities which have the lowest sustainibility. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Türkiye‟nin  Avrupa Birliği  giriş sürecinde  kentsel politikaları ve  kentsel  yaşamı en çok tartışılan  konulardan  biri  haline  gelmiştir.  Öncelikle,  kentsel  alanda  AB  ölçütlerini  yakalayan ülkelerin, diğer alanlarda oluşturacağı  politikalar da daha kolay ve gerçekçi olmaktadır.Ülkelerin dengeli kalkınma süreçlerinde sürdürülebilir  kentleşme  politikaları  aynı  zamanda  ekonomik kalkınmayı  da  hızlandırıcı  bir  rol  oynayabilmektedir.  Kentler  sadece  gelişmekte  olan  fiziksel mekanlar  olarak  düşünülmemelidir.  Zira  kentlerin  fiziksel  boyutu  sosyo-ekonomik  boyutuyla  da yakından ilişkilidir. Kentsel arazilerdeki her türlü  kullanım, bu arazilerin büyüklüğü ve  niteliği, kentlerdeki  sosyal  yaşamı  ve  sürdürülebilirliği  etkilemektedir.  Günümüzde  sürdürülebilir kentleşme  olgusu,  giderek  daha  önem  kazanmakta,  bir  ilke  olarak  benimsenmektedir.  Gelişmiş ülkeler  sürdürülebilir  kentlere  ulaşmak  için  sürekli  yeni  politikalar  geliştirmekte  ve uygulamaktadırlar. Türkiye‟de kentleşme sürecinde sürdürülebilir kentleşme ilkelerini göz önünde bulundurarak;  öncelikli  sorunları  tespit  etmek  zorundadır.  Türkiye‟deki  kentlerin  Avrupa  kenti ölçütlerine  uygunluğunu ve sürdürülebilirliliğini  sağlıklı  biçimde  çözümleyebilmesi,  her  sorun alanına  ilişkin  ayrıntılı  çalışmalar  yapılmasını  gerektirmektedir.  Son  yıllarda  sürdürülebilir kentleşme politikalarıyla ilgili önemli adımlar atılmıştır. Ancak kentlerdeki mevcut durumu ortaya koyacak çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu araştırmada seçilen bazı kentlerin coğrafi göstergelere  göre  sürdürülebilirliği  belirlenmeye  çalışılmıştır.  Sağlık  göstergeleri  dikkate alındığında;  Ankara,  Edirne,  İstanbul,  İzmir  sürdürülebilirliği  en iyi olan kentlerdir.Diğer  bir gösterge grubunu oluşturan eğitim göstergelerinde Trabzon,  Konya, Erzurum, Ankara ilk sıralarda yer  almaktadır.  Göstergeler  tümüyle  değerlendirildiğinde;  Edirne,  İzmit,  Ankara,  Zonguldak sürdürülebilirliği en iyi olan kentlerin başında gelirken; Kars, Diyarbakır ve Siirt sürdürülebilirliği en yetersiz olan kentler olarak tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :